• kerk 2
  • kerk 1
  • test kerk

Werving donateurs

Interkerkelijke werkgroep
De Appelgroep is een onafhankelijke interkerkelijke werkgroep die als doel heeft jaarlijks een aantal bijeenkomsten in Woudenberg te organiseren. Bijeenkomsten waarin nader ingegaan wordt op de Gereformeerde Geloofsleer. Tevens wordt ruimte gemaakt voor onderlinge ontmoetingen waarbij over kerkmuren heen stilgestaan wordt bij het gereformeerde gedachtegoed.

Activiteiten
Voor de avonden zullen sprekers uit de verschillende kerkverbanden benaderd worden. Het thema voor het eerste jaar is: “Klassiek Gereformeerd Belijden”.
De lezingen worden gehouden in de periode dat de kerkelijke activiteiten op een lager pitje staan.

Startkapitaal en werving
Voor het organiseren van de activiteiten van de appelgroep is een startkapitaal nodig en daarvoor zijn wij op zoek naar sponsors. Tevens zijn wij op zoek naar mensen die dit initiatief een warm hart toedragen en dit willen vertalen in een jaarlijkse donatie.

Wilt u doneren?
Vul dan onderstaand formulier in. Het bedrag kan worden overgemaakt naar:
Bankrekeningnummer: NL31RABO0156454483 t.n.v. T. van der Wind inzake Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg.
 

Donatieformulier

Contact

Appelgroep klassiek Gereformeerd
Belijden Woudenberg
Prangelaar 33
3931 RB Woudenberg
Webdesign:   Studio Citroen // Realisatie:   Joppe Computers // Copyright © 2017-2021