• kerk 2
  • kerk 1
  • test kerk

Welkom

De Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg is een samenwerk- ingsverband van in het dorp Woudenberg wonende reformatorische christenen (Hervormde Kerk (PKN), Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten en Christelijk Gereformeerde Kerk).

In onze geseculariseerde samenleving bestaat bij de reformatorische christenen de behoefte aan verdieping in de Gereformeerde Geloofsleer. Zomaar, doordeweeks, gevoed te worden vanuit de ‘oude en nieuwe schatten” vanuit de Bijbel, het Woord van God en de drie formulieren van enigheid.
Een moment waarin reformatorische christenen elkaar van hart tot hart mogen ontmoeten, een moment van verdieping in de geloofsleer, waarin rechtvaardigmaking door het geloof centraal mag staan.

Benadrukt wordt het zoeken van contacten tussen reformatorische christenen in Woudenberg; dit over-kerkmuren-heen.
 

Laatste nieuws

Ook dit voorjaar hopen we weer een drietal avonden te beleggen.

Centrale thema 2019:  ‘De navolging van Christus’
 
1e avond op 30 april door ds. J. Westerink (CGK) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Vanuit het fundament
Leidinggevende deze avond: dhr. J.M. van Eckeveld
Organist: dhr. Laseur
 
2e avond op 21 mei door ds. W.J.C. van Blijderveen (Hersteld Hervormd) in de Dorpskerk te Woudenberg met als subthema:  Achter het kruis
Leidinggevende deze avond: ds. C.J. Barth
Organist: dhr. Westerhof

3e avond op 18 juni door ds. A. Simons (Hervormd, PKN) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Met hemels perspectief
Leidinggevende deze avond: ds. J. Kommerie
Organist: dhr. Wijnsma

Zie bijgaande poster voor meer informatie.

 

Contact

Appelgroep klassiek Gereformeerd
Belijden Woudenberg
Prangelaar 33
3931 RB Woudenberg
Webdesign:   Studio Citroen // Realisatie:   Joppe Computers // Copyright © 2017-2019