• kerk 2
  • kerk 1
  • test kerk

Welkom

De Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg is een samenwerk- ingsverband van in het dorp Woudenberg wonende reformatorische christenen (Hervormde Kerk (PKN), Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten en Christelijk Gereformeerde Kerk).

In onze geseculariseerde samenleving bestaat bij de reformatorische christenen de behoefte aan verdieping in de Gereformeerde Geloofsleer. Zomaar, doordeweeks, gevoed te worden vanuit de ‘oude en nieuwe schatten” vanuit de Bijbel, het Woord van God en de drie formulieren van enigheid.
Een moment waarin reformatorische christenen elkaar van hart tot hart mogen ontmoeten, een moment van verdieping in de geloofsleer, waarin rechtvaardigmaking door het geloof centraal mag staan.

Benadrukt wordt het zoeken van contacten tussen reformatorische christenen in Woudenberg; dit over-kerkmuren-heen.
 

Laatste nieuws

Ook dit voorjaar hopen we weer een drietal avonden te beleggen.

Centrale thema 2017:  ‘Eenheid in belijden’ (Lutherjaar)
 
1e avond op 25 april door ds. J.M. Molenaar (Hervormd PKN) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Sola Fide
Leidinggevende deze avond:  Ds. W.J.C. van Blijderveen (HHK Woudenberg)
Organist: Jan Laseur
 
2e avond op 16 mei door ds Joh. Post (HHK) in de Dorpskerk te Woudenberg met als subthema:  Sola Gratia
Leidinggevende deze avond:  Ds. A.H. Veldhuizen (emeritus Hervormd PKN Woudenberg) 
Organist: Piet Wijnsma

3e avond op 13 juni door ds L.W. van der Meij (Chr.Ger.) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Sola Scriptura
Leidinggevende deze avond:  Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Ger. Renswoude) 
Organist: Wim van der Wind

 

Contact

Appelgroep klassiek Gereformeerd
Belijden Woudenberg
Prangelaar 33
3931 RB Woudenberg
Webdesign:   Studio Citroen // Realisatie:   Joppe Computers // Copyright © 2017