• kerk 2
  • kerk 1
  • test kerk

Welkom

De Appelgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg is een samenwerk- ingsverband van in het dorp Woudenberg wonende reformatorische christenen (Hervormde Kerk (PKN), Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten en Christelijk Gereformeerde Kerk).

In onze geseculariseerde samenleving bestaat bij de reformatorische christenen de behoefte aan verdieping in de Gereformeerde Geloofsleer. Zomaar, doordeweeks, gevoed te worden vanuit de ‘oude en nieuwe schatten” vanuit de Bijbel, het Woord van God en de drie formulieren van enigheid.
Een moment waarin reformatorische christenen elkaar van hart tot hart mogen ontmoeten, een moment van verdieping in de geloofsleer, waarin rechtvaardigmaking door het geloof centraal mag staan.

Benadrukt wordt het zoeken van contacten tussen reformatorische christenen in Woudenberg; dit over-kerkmuren-heen.
 

Laatste nieuws

Voor de link naar de lezing van DV 15-06-2021 klik hier.

Lezing 2021:


Ook dit voorjaar hopen we weer een drietal avonden te beleggen.

Centrale thema 2020:  ‘Trouw tot het einde!?’
 
1e avond op 28 april door ds. G.H. Molenaar (Hervormd, PKN) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Trouw aan de Schrift
Leidinggevende deze avond: dhr. J.M. van Eckeveld
Organist: Wim van der Wind
 
2e avond op 19 mei door ds. A.A.F. van de Weg (Hersteld Hervormd) in de Dorpskerk te Woudenberg met als subthema:  Trouw in relaties
Leidinggevende deze avond: ds. S. Griffioen
Organist: Piet Wijnsma

3e avond op 16 juni door ds. W.A. Zondag (Gereformeerde Gemeente) in de Maranathakerk te Woudenberg met als subthema:  Trouw in het gebed
Leidinggevende deze avond: ds. J.M.J. Kieviet
Organist: Jan Laseur

Zie bijgaande poster voor meer informatie.

 

Contact

Appelgroep klassiek Gereformeerd
Belijden Woudenberg
Prangelaar 33
3931 RB Woudenberg
Webdesign:   Studio Citroen // Realisatie:   Joppe Computers // Copyright © 2017-2022